کتاب‌ها

نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.

رویارویی با منابع : راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ

رویارویی با منابع : راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ

کد کتاب : ۲۰۷۵

نویسنده (ها) : آنتونی براندیج
Anthony Brundage
مترجم (ها) : محمد غفوری
Mohammad Ghafoori

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

اقتصاد شهری

اقتصاد شهری

کد کتاب : ۲۰۷۲

نویسنده (ها) : دکتر نعمت الله اکبری
Nemat-Allah Akbari , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

زبان زنده : درآمدی بر انسان شناسی زبان شناختی

زبان زنده : درآمدی بر انسان شناسی زبان شناختی

کد کتاب : ۲۰۷۱

نویسنده (ها) : لورا ام. اهرن
Laura M. Ahearn
مترجم (ها) : دکتر رضا مقدم کیا
Reza Moghadam Kia , PhD

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه : گزیده ای از مفاهیم در مابعدالطبیعه (جلد سوم)

فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفه : گزیده ای از مفاهیم در مابعدالطبیعه (جلد سوم)

کد کتاب : ۲۰۷۰

نویسنده (ها) : یوآخیم ریتر ، کارلفرید گروندر ، گتفرید گابریل
Joachim Ritter , Karlfried Gründer , Gottfried Gabriel ( Hrsg )
مترجم (ها) : زهرا بهفر ، پرستو خانبانی ، ماریا ناصر
Zahra Behfar , Parasto Khanbani , Mariya Naser

قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

طراحی روستایی

طراحی روستایی

کد کتاب : ۲۰۶۹

نویسنده (ها) : دکتر مهدی پورطاهری
Mehdi Pourtaheri , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ اندلس (از آغاز تا عصر ملوک الطوایف)

تاریخ اندلس (از آغاز تا عصر ملوک الطوایف)

کد کتاب : ۲۰۶۸

نویسنده (ها) : دکتر شهره روغنی
Shohreh Rowghani , PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

کد کتاب : ۲۰۶۷

نویسنده (ها) : دکتر داریوش نوروزی ، دکتر الهه ولایتی ، دکتر محمد رضا وحدانی اسدی
Daryoush Norouzi , PhD , Elaheh Velayati , PhD , Mohammad Reza Vahdani Asadi , PhD

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

روان شناسی ، دین و معنویت

روان شناسی ، دین و معنویت

کد کتاب : ۲۰۶۶

نویسنده (ها) : جیمز ام. نلسون
James M. Nelson
مترجم (ها) : دکتر مسعود آذربایجانی ، امیر قربانی
Masoud Azarbayjani , PhD , Amir Ghorbani

قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

کد کتاب : ۲۰۶۵

نویسنده (ها) : شان فیلیپس
Shaun Phillips
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر حمید رجبی ، فاطمه غفاریان سرکندی
Abbasali Gaeini , PhD , Hamid Rajabi , PhD , Fatemeh Ghafarain Sarkandi

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مبادی اصول فقه شافعی

مبادی اصول فقه شافعی

کد کتاب : ۲۰۶۴

نویسنده (ها) : دکتر سید نوید نقشبندی
Seyed Naveed Naghshbandi , PhD

قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

کد کتاب : ۲۰۶۳

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر پورعزت ، میر یعقوب سید رضائی
Ali Asghar Pourezzat , PhD , Mir Yaghoub Seyyed Rezaei

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

تذهیب در ایران : تاریخچه ، نقوش و اصطلاحات

تذهیب در ایران : تاریخچه ، نقوش و اصطلاحات

کد کتاب : ۲۰۶۲

نویسنده (ها) : مریم کشمیری
Maryam Keshmiri

قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۸

حقوق بشر و محیط زیست : دورنمای فلسفی ، نظری و حقوقی

حقوق بشر و محیط زیست : دورنمای فلسفی ، نظری و حقوقی

کد کتاب : ۲۰۶۱

نویسنده (ها) : لیندا حجّار لِیب
Linda Hajjar Leib
مترجم (ها) : دکتر رضا امینی
Reza Amini , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

درسنامه تاریخ تفسیر قرآن (جلد اول : از عصر نزول تا پایان غیبت صغرا)

درسنامه تاریخ تفسیر قرآن (جلد اول : از عصر نزول تا پایان غیبت صغرا)

کد کتاب : ۲۰۶۰

نویسنده (ها) : علی اکبر بابایی
Ali Akbar Babaei

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی (مفاهیم ، فرایند و فنون)

اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی (مفاهیم ، فرایند و فنون)

کد کتاب : ۲۰۵۹

نویسنده (ها) : دکتر مسعود جان بزرگی ، سید محمد غروی
Masuod Janbozorgi , PhD , Seyed Mohammad Gharavi

قیمت : ۲۰۳٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

نقد ادبی در روسیه

نقد ادبی در روسیه

کد کتاب : ۲۰۵۸

نویسنده (ها) : دکتر زهرا محمدی
Zahra Mohammadi , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مبانی موزه داری

مبانی موزه داری

کد کتاب : ۲۰۵۷

نویسنده (ها) : دکتر یوسف منصورزاده ، ابوالقاسم حاتمی
Yousef Mansoorzadeh PhD , Abolghasem Hatami

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

حقوق قراردادها : انعقاد و آثار انحلال

حقوق قراردادها : انعقاد و آثار انحلال

کد کتاب : ۲۰۵۶

نویسنده (ها) : دکتر عبدالحسین شیروی
Abdolhossein Shiravi, PhD

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸