دفتر نشستهای علمی

همایش‌ها و نشست‌های علمی

مدیر  دکتر وحید محمودی    

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

پست الترونیکی:          mahmoodi@samt.ac.ir

شماره تماس:       44246250-343           

برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی-فرهنگی از جمله وظایف دفتر نشست‌های علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان «سمت» است.

نشستهای علمی برگزار شده
ردیف موضوع سخنرانی سخنران تاریخ دانلود  فایل
1 پیشگیری وضعیت‌مدار از نقض حقوق مؤلف دکتر مهدی خاقانی اصفهانی 97/10/04  
2 رویکردهای فیلسوفان تعلیم و تربیت در زمینه برنامه درسی و کتاب درسی دکتر ملیحه صابری 1397/10/17  
3 رشته تاریخ در دوران مدرن: شکل‌گیری و جریانها دکتر حسینعلی نوذری؛ دکتر میثم سفیدخوش 1397/11/13  
4 آموزش تاریخ در مکتب آنال دکتر داریوش رحمانیان؛ دکتر حسام نقره‌چی؛ دکتر محمدجواد عبدالهی 1397/12/12  
5 رشته تاریخ در دوره مدرن، شکل‌گیری و جریانها: تاریخ‌نگاری رانکه‌ای دکتر حسینعلی نوذری؛ دکتر میثم سفیدخوش 1397/12/19  
6 گفتگوهای سمت دکتر عبدالرسول شاکری؛ دکتر محمد آرمند 1398/07/08  
7 گفتگوهای سمت دکتر سیدحسین کاظمی؛ دکتر فؤاد مولودی 1398/08/27  
8 بازمفهوم شناسی مطالعات میان رشته‌ای دکتر علی خورسندی 1398/08/14  
9 آینده علوم انسانی در ایران دکترمقصود فراستخواه 1398/09/05  
10 آشنایی با کرسیهای نظریه پردازی دکتر علی مسگر 1398/09/18  
11 ارتقای جایگاه پژوهش در سازمان سمت: ضرورتها و راه‌کارها دکتر محمد آریامنش، دکتر حمیدرضا خادمی و دکتر زهرا ابوالحسنی 1398/09/26  
12 فلسفه برای مشاوره خانم دکتر معصومه اسمعیلی؛ دکتر فریبرز باقری و دکتر سعید ضرغامی 1398/09/12  
ردیف عنوان کتاب ناقدان تاریخ دانلود  فایل
   

 

نقد و بررسی کتاب

1 فلسفه دین دکتر قربان علمی؛  دکتر محمد سعیدی مهر 1398/04/17  
2 روان شناسی تحول دین‌داری دکتر ناصر آقابابایی؛ دکتر شهلا پاکدامن 1398/04/25  
3 ساخت نوایی زبان فارسی دکتر گلناز مدرسی قوامی، دکتر محمود بی‌جن خان، دکتر ماندانا نوربخش 1397/09/07  
4 ذخیره و بازیابی اطلاعات دکتر لاله صمدی؛ دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی و دکتر سپیده فهیمی‌فر 1398/04/09  
5 آموزش تفکر به کودکان دکتر محسن ایمانی؛ دکتر ابراهیم طلایی؛ دکتر طیبه ماهروزاده 1397/12/11  
6 روش پژوهش در مدیریت: با تأکید بر مثال‌های کاربردی و آماری دکتر غلامرضا خاکی؛دکتر حمیدرضا یزدانی 1398/02/08  
7 نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی دکتر ابراهیم موسی پور؛ دکتر حسیعلی نوذری 1398/10/07  

 

کارگاههای برگزار شده

ردیف موضوع کارگاه مدرس تاریخ دانلود  فایل 1 آشنایی با نرم‌افزار Focusky دکتر روح‌اله خدابنده‌لو 1397/10/11   2 روشنفکری دینی (معرفت‌افزایی) دکتر قاسم پورحسن 1397/11/01   3 غرب‌شناسی (معرفت‌افزایی) دکتر بیژن عبدالکریمی 1398/03/27   4 انعکاس اخلاق در نظام حقوقی پژوهش دکتر مهدی خاقانی اصفهانی 1398/10/09