مطالب مرتبط با کلید واژه

مصوبات


صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا

صورت‌جلسات و مصوبات هیأت امنا ردیف عنوان تاریخ دانلود ۱  صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» و مرکز نشر دانشگاهی ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۲  صورت‌جلسه چهارمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۳  صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای سازمان مطالعه و تدوین «سمت» ...