کتاب‌ها

نمایش ۱۹۹ تا ۲۱۶ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.

بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

بررسی مسائل آموزش و پرورش ایران

کد کتاب : ۲۰۹۴

نویسنده (ها) : احمد صافی
Ahmad Safi

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

روان شناسی سالمندی

روان شناسی سالمندی

کد کتاب : ۲۰۹۳

نویسنده (ها) : دکتر عبدالله معتمدی
Abdollah Mootamedy

قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

مبانی و اصول مدیریت آموزشی

کد کتاب : ۲۰۹۲

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا شمس
Gholamreza Shams , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی

انگلیسی برای دانشجویان رشته دامپزشکی

کد کتاب : ۲۰۹۱

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا احمدی ، دکتر عبدالله درخشنده
Alireza Ahmadi , PhD , Abdollah Derakhshandeh , PhD

قیمت : ۱۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مبادی فقه شافعی

مبادی فقه شافعی

کد کتاب : ۲۰۹۰

نویسنده (ها) : دکتر فرزاد پارسا
Farzad Parsa , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

زمین در فضا

زمین در فضا

کد کتاب : ۲۰۸۹

نویسنده (ها) : دکتر عزت الله قنواتی
Ezatollah Ghanavati , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

درآمدی بر نمایش درمانی : شخص و آستانه

درآمدی بر نمایش درمانی : شخص و آستانه

کد کتاب : ۲۰۸۸

نویسنده (ها) : سالوو پیتروتسلا
Salvo Pitruzzella
مترجم (ها) : مریم سلطانیان
Maryam Soltaniyan

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان

کد کتاب : ۲۰۸۷

نویسنده (ها) : دکتر شهرام جلیلیان
Shahram Jalilian , PhD

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی

کد کتاب : ۲۰۸۶

نویسنده (ها) : دکتر رضا پیشقدم ، دکتر علی اکبر بوری
Reza Pishghadam , PhD , Ali Akbar Boori

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ژئومورفولوژی کارست

ژئومورفولوژی کارست

کد کتاب : ۲۰۸۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا نوجوان ، دکتر سمیه سادات شاه زیدی ، دکتر محمد حسین رامشت
Mohammad Reza Nojavan , PhD , Somayeh Sadat Shahzeidi , PhD , Mohammad Hossein Ramesht , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مقدمه ای بر علوم و فناوری های شناختی و کاربردهای آن

مقدمه ای بر علوم و فناوری های شناختی و کاربردهای آن

کد کتاب : ۲۰۸۴

نویسنده (ها) : دکتر سید کمال خرازی با همکاری جمعی از استادان
Seyyed Kamal Kharrazi , PhD , With the Collaboration of a Team of Professors

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ابزارهای تدریس

ابزارهای تدریس

کد کتاب : ۲۰۸۳

نویسنده (ها) : باربارا گراس دیویس
Barbara Gross Davis
مترجم (ها) : دکتر احمدرضا نصر اصفهانی ، دکتر حسین زارع محمدآبادی ، دکتر لطفعلی عابدی دهقی ، دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی ، دکتر نیکو یمانی ، عظیمه نصر اصفهانی ، امین نصر اصفهانی
Ahmad Reza Nasr Esfahani , PhD , Sayed Hosein Zare , PhD , Lotfali Abedi , PhD , Mohammad Reza Nili , PhD , Nikoo Yamani , PhD , Azimeh Nasr Esfahani , Amin Nasr Esfahani

قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

تاریخ نویسی در ایران : نقد و بررسی منابع برگزیده (از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقا خان کرمانی)

تاریخ نویسی در ایران : نقد و بررسی منابع برگزیده (از ابوعلی بلعمی تا میرزا آقا خان کرمانی)

کد کتاب : ۲۰۸۲

نویسنده (ها) : دکتر عباس قدیمی قیداری
Abbas Ghadimi Gheidari , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷

درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه : از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم

درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه : از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم

کد کتاب : ۲۰۸۱

نویسنده (ها) : ناهیده کلاشی ، دکتر محمد رضا محمدی
Nahideh , Kalashi , Mohammadreza Mohammadi , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

در باب حاکمیت (چهار فصل از شش فصل کتاب جمهوری)

در باب حاکمیت (چهار فصل از شش فصل کتاب جمهوری)

کد کتاب : ۲۰۸۰

نویسنده (ها) : ژان بدن
Jean Bodin
مترجم (ها) : دکتر حسن آب نیکی
Hassan Abniki , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد

کد کتاب : ۲۰۷۹

نویسنده (ها) : دکتر الهه ستوده نما ، دکتر ماری ویرجینیا ری احمدی
Elaheh Sotoutehnama , PhD , Marie Virginia Raye-Ahmadi , PhD

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

تاریخ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

تاریخ نگاری در قرن بیستم : از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

کد کتاب : ۲۰۷۷

نویسنده (ها) : گئورگ ایگرس
Georg G. Iggers
مترجم (ها) : محمد ابراهیم باسط
Mohammad Ebrahim Baset

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

ملاحظات اسلامی در روابط تجاری مسلمانان

کد کتاب : ۲۰۷۶

نویسنده (ها) : دکتر هادی غفاری
Hadi Ghaffari , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶