زبان و ادبیّات عامّه ایران

Folk Language and Literature of Iranکد کتاب : ۱۹۰۷
نویسنده (ها) : دکتر حسن ذوالفقاری
Hassan Zolfaghari, PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0177-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۴
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

ادبیات عامه، بزرگ‌ترین میراث و سرمایه معنوی و پشتوانه هر ملت برای دوام و بقاء و رکنی مهم از فرهنگ آن ملت است. اگر نتوانیم با تحول نسلها و توسعه فناوریهای نوین، میان فرهنگ مادی و معنوی گذشته و امروز پلی استوار ببندیم، پاسداری از حریم زبان و ادب بومی، مردمی و عامه که آبشخور فرهنگ ملی ماست، کاری بسیار دشوار خواهد بود. کتاب زبان و ادبیات عامه ایران، اولین کتاب درسی در این زمینه است که در تألیف آن، ضمن جامعیت و اختصار، از حدود 500 منبع معتبر استفاده شده است تا راهگشای مطالعات و تحقیقات بیشتر باشد. تا حد امکان از نمونه‌ها و شاهد مثالهای مختلف بهره گرفته شده است تا دانشجویان به طور ملموس با انواع و گونه‌های ادب عامه آشنا شوند. همچنین مؤلف کوشیده است که در کنار ارائه اطلاعات و دانش ادب عامه، زمینه‌های لازم را برای تحقیق و مطالعه علمی نیز فراهم کند. روشهای پیشنهادی در کنار روشهای عام پژوهش در حوزه مردم‌شناسی، به طور خاص به کار طبقه‌بندی و تحلیل ادب عامّه می‌آید.


مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: فرهنگ مردم (فولکلور)
فصل دوم: ادبیات عامه و گستره آن
فصل سوم: ویژگیهای ادب عامه
فصل چهارم: رابطه ادب عامه و ادب رسمی
فصل پنجم: سیر مطالعات و تحقیقات ادب عامه
فصل ششم: شیوه‌های تدوین علمی مواد ادب عامه
بخش دوم: ادبیات داستانی عامه
فصل اول: تعریف
فصل دوم: طبقه‌بندی داستانهای عامه فارسی
فصل سوم: عناصر داستانی
فصل چهارم: ویژگیهای قصه‌های عامه فارسی
فصل پنجم: بن‌مایه‌های قصه‌های عامیانه فارسی
فصل ششم: مهم‌ترین آثار ادبیات داستانی عامه براساس سیر تاریخی
فصل هفتم: طبقه‌بندی، تنظیم علمی و مطالعه داستانهای عامه
بخش سوم: ادبیات نمایشی عامه
فصل اول: تعریف، انواع
فصل دوم: نمونه‌هایی از ادبیات نمایشی و شبه‌نمایشی عامه
بخش چهارم: ادبیات غیر روایی عامه
فصل اول: ضرب‌المثلها
فصل دوم: چیستان
فصل سوم: شیء‌نگاری
بخش پنجم: ادب منظوم عامه
فصل اول: تعریف
فصل دوم: ویژگیهای اشعار عامه
فصل سوم: قالب اشعار عامه
فصل چهارم: جنبه‌های بلاغی و هنری اشعار عامه
فصل پنجم: اشعار عامه در مناطق مختلف ایران
فصل ششم: نام‌گذاری اشعار عامه
فصل هفتم: انواع و گونه‌های اشعار عامه
فصل هشتم: طبقه‌بندی و تنظیم علمی بومی سرودها
بخش ششم: زبان عامه
فصل اول: تعریف و ویژگیها
فصل دوم: گونه‌های زبانی عامه
فصل سوم: اجزا و مواد زبان عامه
فصل چهارم: طبقه‌بندی و تنظیم علمی گونه‌ها و مواد زبانی
کتابنامه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌ زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ادبیات عامیانه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :