جغرافیاى زیستى

Biogeographyگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۱۴۰
نویسنده (ها) : اصغر نیشابورى
A. Neishabouri
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-140-2
سال اولین نوبت : ۱۳۷۴
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
تعداد صفحات : ۱۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد

مقدمه

فصل اول: تعریف و کاربرد جغرافیای زیستی
فصل دوم: اکوسیستم
فصل سوم: روند تولید و مصرف در اکوسیستم
فصل چهارم: چرخش مواد در اکوسیستم
فصل پنجم: اصول کلی در بررسی انتشار جانداران
فصل ششم: رقابت
فصل هفتم: پدیده توالی و کلیماکس
فصل هشتم: تقسیم‌بندیهای اقلیمی
فصل نهم: شکل زیستی یا تیپ بیولوژیک
فصل دهم: فورماسیونها یا انواع پوششهای گیاهی
فصل یازدهم: نقش انسان در تغییر حوزه انتشار و مسیر تحول جانداران

منابع و مآخذ

این کتاب که دربرگیرنده مفاهیم اساسی جغرافیای زیستی است برای دانشجویان رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جغرافیای زیستی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

نظر شما :