کتاب‌ها

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۳۲ مورد.

ژئومورفولوژی تحلیلی ایران

ژئومورفولوژی تحلیلی ایران

کد کتاب : ۲۲۸۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد حسین رامشت ، دکتر فرهاد باباجمالی
Mohammad Hosein Ramesht , PhD , Farhad Babajamali , PhD

قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸

روش شناسی کمی در جغرافیا

روش شناسی کمی در جغرافیا

کد کتاب : ۲۲۵۴

نویسنده (ها) : دکتر بهلول علیجانی
Bohloul Alijani , PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران

ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران

کد کتاب : ۲۲۰۹

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا حافظ نیا ، دکتر زهرا احمدی پور ، دکتر ابراهیم رومینا
Mohammad Reza Hafeznia , PhD , Zahra Ahmadipour , PhD , Ebrahim Roumina , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

کارتوگرافی موضوعی (روش ها و تکنیک ها)

کارتوگرافی موضوعی (روش ها و تکنیک ها)

کد کتاب : ۲۱۸۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد شریفی پیچون
Mohammad Sharifi Paichoon , PhD

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

جغرافیای جمعیت ایران

جغرافیای جمعیت ایران

کد کتاب : ۲۱۶۳

نویسنده (ها) : دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد
Rahimberdi Annamoradnejad , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ژئومورفولوژی (ساختمان  ، فرایند و زمین ریخت ها)

ژئومورفولوژی (ساختمان ، فرایند و زمین ریخت ها)

کد کتاب : ۲۱۳۲

نویسنده (ها) : دکتر ایرج جباری
Iraj Jabbari , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری

بنیان های نظری توسعه پایدار گردشگری

کد کتاب : ۲۱۳۱

نویسنده (ها) : دکتر داوود مهدوی ، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، دکتر حمدالله سجاسی قیداری
Davoud Mahdavi , PhD , Abdolreza Roknoddin Eftekhari , PhD , Hamdollah Sojasi Qeidari , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

جغرافیای خاک ها (پیدایش ، پراکنش ، آسیب ها و راهکارها)

جغرافیای خاک ها (پیدایش ، پراکنش ، آسیب ها و راهکارها)

کد کتاب : ۲۱۲۸

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا براتی
Gholamreza Barati , PhD

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

جغرافیای شهری ایران

جغرافیای شهری ایران

کد کتاب : ۲۱۲۰

نویسنده (ها) : دکتر پروانه شاه حسینی
Parvaneh Shahhosseini , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای

مبانی ژئومورفولوژی رودخانه ای

کد کتاب : ۲۱۰۶

نویسنده (ها) : رو چالتون
Ro Charlton
مترجم (ها) : دکتر مهدی ثقفی ، دکتر محمدحسین رضایی مقدم
Mahdi Saghafi , PhD ، Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam , PhD

قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

علل پیدایش و بقای کشور ایران

علل پیدایش و بقای کشور ایران

کد کتاب : ۲۱۰۳

نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا حافظ نیا ، ابوالفضل کاوندی کاتب
Mohammadreza Hafeznia , PhD , Abolfazl Kavandi Kateb

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

زمین در فضا

زمین در فضا

کد کتاب : ۲۰۸۹

نویسنده (ها) : دکتر عزت الله قنواتی
Ezatollah Ghanavati , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ژئومورفولوژی کارست

ژئومورفولوژی کارست

کد کتاب : ۲۰۸۵

نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا نوجوان ، دکتر سمیه سادات شاه زیدی ، دکتر محمد حسین رامشت
Mohammad Reza Nojavan , PhD , Somayeh Sadat Shahzeidi , PhD , Mohammad Hossein Ramesht , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

طراحی روستایی

طراحی روستایی

کد کتاب : ۲۰۶۹

نویسنده (ها) : دکتر مهدی پورطاهری
Mehdi Pourtaheri , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

کد کتاب : ۲۰۵۴

نویسنده (ها) : دکتر حمید جلالیان
Hamid Jalalian , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

آب و هوا شناسی سینوپتیک ایران

آب و هوا شناسی سینوپتیک ایران

کد کتاب : ۲۰۳۰

نویسنده (ها) : دکتر محمد سلیقه
Mohammad Saligheh , PhD

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی : با تأکید بر جغرافیای فرهنگی ایران

اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی : با تأکید بر جغرافیای فرهنگی ایران

کد کتاب : ۲۰۲۰

نویسنده (ها) : دکتر احسان لشگری تفرشی ، دکتر سید عباس احمدی
Ehsan Lashgari Tafreshi , PhD , Seyed Abbas Ahmadi , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

الجغرافیا السیاسیه فی القرن الواحد و العشرین

الجغرافیا السیاسیه فی القرن الواحد و العشرین

کد کتاب : ۲۰۱۰

نویسنده (ها) : الدکتور عزت الله عزتی
مترجم (ها) : مصطفی ذوالفقارطلب ، هیثم الطیب عبدالرحیم

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶