تاریخ فلسفه غرب (جلد هفتم) : فلسفه قاره‌ای از ۱۷۵۰ به بعد : طلوع و افول خود

A History of Western Philosophy (7) : Continental Philosophy Since 1750 (the Rise and Fall of the Self)گروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۲۲۳۹
نویسنده (ها) : رابرت سی. سالمن
Robert Solomon
مترجم (ها) : دکتر محمد مهدی اردبیلی
Mohammad Mehdi Ardebili , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0669-4
سال اولین نوبت : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۲۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر براى دانشجویان رشته فلسفه در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ فلسفه از کانت تا نیمه دوم قرن نوزدهم» به ارزش 4 واحد و درس «تاریخ فلسفه جدید و معاصر» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، سایر علاقه‌‌مندان نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

مقدمه مترجم
پیش درآمد: یافته روسو در جنگل‌ها
مقدمه: فلسفه قاره‌ای مدرن و دعوی استعلایی
زمینه چینی: روشنگری و رمانتیسم

فصل اول: کشفِ «خود»: روسو

بخش نخست: ظهور«خود» در ایدئالیسم آلمانی
    فصل دوم: کانت و روشنگری آلمانی
    فصل سوم: خیال‌پردازی درباره «خود» فیشته، شلینگ، شیلر و رمانتیسم
    فصل چهارم: هگل و به اوج خدایی رساندن «خود» در قالب روح

بخش دوم: فراسوی روشنگری: فروپاشی امر مطلق
    فصل پنجم «خود» عبوس: شوپنهاور
    فصل ششم: پس از هگل: کی یرکه گور، فویرباخ، مارکس
    فصل هفتم: چرخش ضد استعلایی: منطق، تجربه‌گرایی و ظهور نسبی‌گرایی
    فصل هشتم: حمله به خود: نیچه و نیست‌انگاری

بخش سوم: «خود» در و برای خود: پدیدارشناسی و پس از آن
    فصل نهم: واکنش استعلایی: علمِ اگو نزد هوسرل
    فصل دهم: دو ناخشنود و تمدنشان: فروید و ویتگنشتاین
    فصل یازدهم: خود بازتفسیرشده: هایدگر و هرمنوتیک
    فصل دوازدهم: «خود» درفرانسه: سارتر، کامو، دوبوار، مرلوپونتی

الحاقیه پایانی: پایان «خود» ساختارگرایی، پست مدرنیسم، فوکو و دریدا
ارجاعات
کتا بشناسی منتخب
واژه نامه

اثر حاضر طرحی از 250 سال تاریخ فلسفه غرب را ترسیم می‌کند که با انقلاب کوپرنیکیِ کانت در عرصه متافیزیک آغاز می‌شود و با رویکرد ضد متافیزیکیِ دریدا به پایان می‌رسد. رابرت سالُمِن، تاریخنگاریِ فلسفی‌اش را به نحوی هدفمند حول یک مفهومِ مشخص سامان می‌دهد و سایر مفاهیم و رویکردها را در پرتو آن بازخوانی و تفسیر می‌کند: این مفهوم، همانا مفهوم «خود» است. در نتیجه، این کتاب می‌تواند خلأ موجود در آثار فلسفی فارسی‌زبان را پُر کند و علاقه‌مندان و دانشجویان را، به ویژه در مراحل ابتدایی آشناییشان با فلسفه‌های مدرن و پست‌مدرن، همراهی کند و برایشان تحلیلی کل‌نگرانه و ذهنیتی منسجم در خصوص روند حرکت تاریخ فلسفه غرب در دو قرن اخیر به ارمغان آورد.

نظر شما :