ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران

Organizing and Political Management of Space in Iranگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۲۲۰۹
نویسنده (ها) : دکتر محمدرضا حافظ نیا ، دکتر زهرا احمدی پور ، دکتر ابراهیم رومینا
Mohammad Reza Hafeznia , PhD , Zahra Ahmadipour , PhD , Ebrahim Roumina , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0637-6
سال اولین نوبت : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۲۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

اداره بهینه امور سرزمین و ملت، اعمال سیاست‌ها، دیدگاه‌ها و ارزش‌های نظام سیاسی، کارکرد امنیتی، حقوقی و قضایی، کارکرد انتخاباتی، کارکرد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و کارکردهای بین‌المللی و فراملی به نحوه آمایش و ساماندهی سیاسی فضای کشور از مقیاس ملی تا محلی وابسته است. کتاب ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران در دو بخش به چگونگی سازمان سیاسی فضا و اشکال و فرایندهای آن، و به مدیریت سیاسی اشکال و فرایندهای موجود اختصاص یافته است. نویسندگان با تدوین کتاب حاضر کوشیده‌اند بخشی از خلأ موجود در این حوزه را پوشش دهند؛ درنتیجه مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان به مدیران امور سیاسی نیز توصیه می‌شود.

بخش اول: ساماندهی سیاسی فضا
    فصل اول: مفاهیم پایه در ساماندهی سیاسی فضا
    فصل دوم: پیشینه سازماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران
    فصل سوم: عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در ایران
    فصل چهارم: عوامل مؤثر بر سازماندهی سیاسی فضا در ایران
    فصل پنجم: مراحل سازماندهی سیاسی فضا در ایران
    فصل ششم: نیروهای تأثیرگذار بر فرایند سازماندهی سیاسی فضا
    فصل هفتم: سازماندهی سیاسی فضای شهری در ایران
    فصل هشتم: ساماندهی سیاسی فضای انتخاباتی

بخش دوم: مدیریت سیاسی فضا
    فصل نهم: سطوح مدیریت سیاسی فضا
    فصل دهم: وظایف سطوح مدیریت سیاسی فضا
    فصل یازدهم: پیشنهاد الگوی بهینه سازمان حکومت و دولت برای ایران

کتاب حاضر به عنوان منبع قابل استفاده برای درس «مدیریت سیاسی فضا» در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی تدوین شده است. امید است علاوه بر مخاطبان دانشگاهی سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

نظر شما :