شعر معاصر ایران ( تا انقلاب اسلامی )

Iranian Contemporary Poetry ( Up Islamic Revolution )



کد کتاب : ۱۴۵۹
نویسنده (ها) : دکتر صابر امامی
Saber Emami, PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی, شورای گسترش زبان فارسی, مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-596-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۷۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

In this book the historical and social grounds of contemporary poetry have been intensively examined. Then the reflection of these courses on the literature of constitutional revolution and its continuation in modernistic era (poetry before Islamic Revolution) has been presented. The author has tried to change the state of the book from pure historical narratives and give the reader the opportunity to participate in analyzing the poetry from social. Literary and artistic points of view, which causes close sentimental relation between the audience and content, and at the end of the book, with a short reference to Islamic Revolution’s literature, has connected the book to its next volume which describes the literature of Islamic Revolution.

آغاز سخن
پیشگفتار
فصل اول: زمینه‌های تاریخی و اجتماعی شعر معاصر
فصل دوم: شعر دوره مشروطه
فصل سوم: عصر نوگرایی
فصل چهارم: اشاره‌ای کوتاه به شعر انقلاب اسلامی
منابع و مآخذ

گسترش و تقویت آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور، نیازمند حمایتهای متخصصان زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج کشور است. «شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی»، «سمت» و «انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی» در جلسه مشترکی تصمیم گرفتند با همکاری یکدیگر و همراهی استادان با تجربه و متخصص کتابهای درسی مناسبی را زیر نظر شورایی از افراد صاحب‌نظر و باتجربه، تهیه و چاپ کنند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :