مطالعات منطقه ای خلیج فارس

Regional Studies of the Persian Gulfگروه‌ها : جغرافیا
کد کتاب : ۱۶۷۲
نویسنده (ها) : دکتر محمد رضا حافظ نیا ، دکتر حسین ربیعی
Mohammad Reza Hafeznia , PhD , Hossain Rabiee , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-862-7
سال اولین نوبت : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۳۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۳۰٬۰۰۰ ریال

همچنان که منطقه خلیج فارس برای سیاستمداران و قدرتهای بزرگ جهانی فوق‌العاده جذاب و مورد توجه بوده، از جنبه علمی نیز به عنوان یک منطقه حساس، موضوع مطالعات و پژوهشهای داخلی و خارجی بسیاری بوده است. کتاب حاضر ضمن بررسی پاره‌ای مباحث نظری درباره تعریف منطقه و ژئوپلیتیک منطقه‌ای، با تکیه بر آخرین آمارها، ابعاد و زوایای مختلف مسائل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ـ استراتژیک، کشورهای این منطقه را از منظر مطالعات تطبیقی جغرافیای سیاسی تجزیه‌وتحلیل کرده است. مطالعه این کتاب می‌تواند مقایسه نسبتاً جامعی از وضعیت جغرافیای سیاسی کشورهای منطقه خلیج فارس به خوانندگان ارائه کند.

چکیده
پیشگفتار
فصل اول: مفهوم منطقه و جغرافیای منطقه‌ای از دیدگاههای مختلف
فصل دوم: مناطق جهان در نظریه‌های ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک منطقه‌ای
فصل سوم: قلمرو جغرافیایی منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز
فصل چهارم: منابع و بنیادهای زیستی و اقتصاد خلیج فارس
فصل پنجم: جغرافیای تاریخی خلیج فارس
فصل ششم: جغرافیای انسانی خلیج فارس (مردم، زبان و مذهب)
فصل هفتم: جغرافیای سیاسی و استراتژیک منطقه خلیج فارس
فصل هشتم: ساختار ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس
فصل نهم: اختلافات سرزمینی منطقه خلیج فارس
فصل دهم: هم‌گرایی و واگرایی در خلیج فارس
فصل یازدهم: شورای همکاری خلیج فارس
فصل دوازدهم: ملت، ملیت و ملی‌گرایی در خلیج فارس
فصل سیزدهم: ابعاد توسعه در خلیج فارس
فصل چهاردهم: جهانی‌شدن و خلیج فارس
فصل پانزدهم: ایران در منطقه خلیج فارس: اثرگذاری و اثرپذیری، فرصتها و تهدیدها
منابع
نمایه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مطالعات منطقه‌ای خلیج‌ فارس» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

نظر شما :