المنتخب من نظم العصر العباسی و نثره (۲) ( ۳۳۴ - ۶۵۶ ق)

Select Works if Poetry and Prose of the Abbasid era (II) (334-656 H.)کد کتاب : ۲۱۲۶
نویسنده (ها) : الدکتور مرضیه آباد
Marzieh Abad , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-600-02-0511-9
سال اولین نوبت : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

هذا الکتاب مجموعه من مختارات النظم والنثر لأعلام العصر العباسی الذین عاشوا بین 334 إلی 656 للهجره مع شروحها؛ وله خمسه أبواب حسب البلدان الرئیسیه للعلم والأدب فی الفتره المدروسه هی: إیران والعراق والشام ومصر والجزیره العربیه؛ ولکلّ باب فصلان وضع فی أولهما مختارات الشعر وفی ثانیهما مختارات النثر وجاء فی بدایه کلّ اختیار بیان موجز عن شخصیه صاحبه وطریقته فی نظمه ونثره کما ختم بأسئله عن أغراض المختارات وجوانبها الفنیه وباقتراحات للبحث والتدریب وشرحت المختارات شرحاً لغویاً فی مفرداتها وتراکیبها مع إلقاء الضوء علی جوانبها البلاغیه واللغویه.

الباب الأول: إیران
الباب الثانی: العراق
الباب الثالث: الشام
الباب الرابع: مصر
الباب الخامس: الجزیره العربیه

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی دروس "متون نظم دوره عباسی(2)" و "متون نثر دوره عباسی (2)" هر کدام به ارزش 2 واحد تدوین شده است.