مطالب مرتبط با کلید واژه

مفاخر و چهره‌های ماندگار «سمت»


مفاخر و چهره‌های ماندگار «سمت»

مفاخر و چهره‌های ماندگار «سمت»

سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) مفتخر است که از زمان تأسیس خود تا به امروز از همراهی بی‌دریغ استادان و فرزانگان عالیقدری بهره‌مند بوده که آثار ارزشمند خود را جهت بهره‌مندی دانشگاهیان و ...