شورای سازمان

تعداد بازدید:۲۶۴۱۱

جلسات شورای «سازمان» دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضا، به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت (نصف به علاوه یک کل اعضای شورا) معتبر است و اداره جلسات شورا طبق آیین‌نامه داخلی شوراست.

 

اعضای شورای سازمان

  • دکتر داود مهدوی‌زادگان
  • دکتر سیدعلی علم‌الهدی
  • دکتر فیروز اصلانی
  • دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی
  • دکتر ابراهیم رضائی
  • دکتر فرج‌الله علی‌قنبری
  • دکتر محمدرضا سعیدی
  • دکتر حسین قشقایی‌خواص
  • دکتر حسین صمصامی‌

 

وظایف و اختیارات شورای سازمان

۱ـ تصویب آیین‌نامه داخلی شورا؛

۲ـ تعیین خط مشی و برنامه‌های علمی و پ‍‍ژوهشی «سازمان» در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات «وزارت»؛

۳ـ تصویب آیین‌نامه‌هاو شیوه‌نامه‌های پژوهشی «سازمان»؛

۴ـ بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی «سازمان» و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها؛

۵- بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح‌های پژوهشی طبق برنامه زمان‌بندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها؛

۶ـ تعیین داور یا هیأت داوران طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی «سازمان» معرفی می‌شود؛

۷ـ ارزیابی نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی «سازمان»؛

۸ـ تأیید پیشنهاد تأسیس و انحلال گروه‌های پژوهشی و مراکز پژوهشی و پژوهشکده‌های مورد نیاز به منظور ارسال به هیأت امنا برای تأیید و طی مراحل قانونی؛

۹ـ برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۰ـ تصویب آیین‌نامه‌های سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۱ـ بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی کارکنان «سازمان» طبق ضوابط و مقررات مربوط؛

۱۲ـ بررسی امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) «سازمان» و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس «سازمان»؛

۱۳ـ بررسی و تصویب خدمات و تسهیلات رفاهی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط؛

۱۴ـ تصویب آیین‌نامه‌های تألیف، ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار فعالیت‌های علمی و پژوهشی «سازمان»؛

۱۵ـ انجام سایر اموری که در چارچوب ضوابط و مقررات از سوی هیأت امنا یا رئیس «سازمان» به شورا محول می‌شود.

کلید واژه ها: شورای سازمان سمت

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۳