مدیریت برنامه‌ریزی

تعداد بازدید:۲۰۶۸۴

مدیر برنامه‌ریزی: زهرا عطارد

مرتبه علمی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

پست الکترونیک: z.atarod@gmail.com

تلفن: ۴۴۲۴۶۱۷۲-۰۲۱

 

معرفی

مدیریت برنامه‌ریزی از مدیریت‌های زیر مجموعه ریاست است. وظیفه اصلی این مدیریت پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه- بودجه تفصیلی و اصلاحیه‌های بعدی آن- برنامه عملیاتی سالانه می‌باشد.

 

برخی از اهم وظایف و اختیارات:

  • بررسی و پیشنهاد اصلاح نمودار سازمانی؛
  • پیش‌بینی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه؛
  • تهیه، تنظیم و مبادله بودجه تفصیلی و اصلاحیه‌های بعدی آن؛
  • تهیه، تنظیم و مبادله موافقتنامه تملک دارائی‌های سرمایه‌ای؛
  • تهیه برنامه و دستورالعمل آموزش ضمن خدمت کارکنان؛
  • تهیه گزارش عملکرد اعتبارات سالانه؛
  • انجام امور مربوط به هیات امناء.

 

به‌روز رسانی: 1400/06/08

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰