عنوان خدمتشناسه خدمتعنوان زیر خدمت نحوه ارائه خدمتراهنمای دیجیتال فایل شناسنامه خدمت لینک دریافت خدمت (FAQ) (SLA) اطلاعات تماس
تدوین و ارائه کتب درسی و مواد رسانه‌ای آموزشی رشته‌های دانشگاهی علوم اسلامی و انسانی۱۸۰۴۲۴۰۶۰۰۰فروش آنلاین (نسخه چاپی کتاب‌ها)الکترونیکی

 فروشگاه و نمایشگاه دائمی: تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان فخررازی و دانشگاه، مجتمع اداری و تجاری پارسا، واحد ۷ و ۸
تلفن: ۶۶۹۷۰۹۸۹ - ۶۶۴۱۸۰۶۹ 
پست الکترونیکی: Sale@samt.ac.ir

تدوین و ارائه کتب درسی و مواد رسانه‌ای آموزشی رشته‌های دانشگاهی علوم اسلامی و انسانی۱۸۰۴۲۴۰۶۰۰۰فروش آنلاین (نسخه الکترونیکی کتاب‌ها)الکترونیکی

نشانی: تهران، بزرگراه جلال آل‌احمد، غرب پل یادگار امام (ره)، مرکز نشر الکترونیک
تلفن: ۴۴۲۶۳۳۱۰ 
پست الکترونیکی: ePublish@samt.ac.ir

پژوهش و تولید محتوا در حوزه علوم اسلامی و انسانی۱۸۰۷۲۴۰۷۰۰۰همکاری در تألیف و ترجمه کتابغیرحضوری

نشانی: تهران، ‌بزرگراه ‌جلال آل‌احمد، غرب پل یادگار‌امام(ره)‌، سازمان مطالعه و تدوین‌ (سمت)، مدیریت پژوهشی و ارزشیابی
تلفن: ۴۴۲۴۶۲۵۰ داخلی ۳۰۴
پست الکترونیکی: MR@samt.ac.ir