حقوق مدنى اشخاص و محجورین

Civil Law Persons and Persons UnderLegal Incapacityگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۸۸
نویسنده (ها) : دکتر سیدحسین صفائى ، دکتر سیدمرتضى قاسم زاده
Sayyed Hossein Safai , PhD , Sayyed Mortaza Qasemzadeh , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱
شابک : 978-964-530-989-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۳۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۸۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: اشخاص
فصل اول: شخص طبیعی
فصل دوم: شخص حقوقی

بخش دوم: محجورین
فصل اول: مفهوم حجر
فصل دوم: انواع محجورین و حدود حجر آنان
فصل سوم: قیمومت

منابع و مآخذ
فهرست تفصیلی مطالب
فهرست موضوعی
فهرست اهمّ قوانین مورد استناد
نشانه‌های اختصاری

چاپ ششم با تجدیدنظر،
چاپ چهاردهم با تجدیدنظر و اصلاحات،
چاپ شانزدهم ویراست 4
و چاپ بیستم با تجدیدنظر و اضافات

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق مدنی» تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، علاقه‌مندان به مسائل حقوقی نیز از آن بهره ببرند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :