مطالعات جهانی شدن : دو فضایی شدنها و دو جهانی شدنها

Globahization Studies : Dual Spacizations & Globalixationsگروه‌ها : علوم اجتماعی
کد کتاب : ۱۵۴۴
نویسنده (ها) : دکتر سعیدرضا عاملی
Saied Reza Ameli , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-705-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۳۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

پارادایم دوجهانی شدنها، نگاهی است که در درجه اول بر تمایز بین جهان مدرنیته و جهان جهانی شده تأکید می‌کند و در درجه بعدی به تبیین و متمایز نمودن دو جهان موازی و در عین حال مرتبط و در هم آمیخته در یکدیگر می‌پردازد و جهانی شدنهای متکثری را در درون این دو جهان مورد توجه قرار می‌دهد. با این رویکرد؛ مهم‌ترین تغییر جهان معاصر که بنیان تغییرات آینده جهان را رقم می‌زند، رقابتی شدن جهان واقعی و جهان مجازی است. ظهور جهان جدید یعنی "جهان مجازی"، بسیاری از نگرشها، روندها و ظرفیتهای آینده جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و خواهد داد. این جهان به موازات و گاه مسلط بر جهان واقعی ترسیم و عینیت پیدا می‌کند. این دو جهان از یک رابطه "انعکاس هندسی" برخوردارند و دادوستدهای بی‌شماری بین این دو جهان جریان دارد. جهان علم نیز در شاخه‌های مختلف تحت تأثیر دوجهانی‌شدنها و دوفضایی شدنها خواهند بود و دوره‎‌های جدیدی از علم و دانش شکل خواهد گرفت.

مقدمه:‌ پارادایم دوفضایی‌شدن جهان و دوجهانی‌شدنها
فصل اول: جهانی‌شدنها: مفاهیم و نظریه‌ها
فصل دوم: دوفضایی‌شدن فرهنگها
فصل سوم: دوفضایی‌شدن محیط دینی و دین مجازی
فصل چهارم: دوجهانی‌‌شدنها و ارزشهای اخلاقی خانواده
فصل پنجم: دوفضایی‌شدن هویتها
فصل ششم: محلی ـ جهانی‌شدن، هویت و معماری: تحلیل موردی مهستان
فصل هفتم: دوفضایی‌شدن جهان و جامعه جهانی اضطراب
فصل هشتم: دوفضایی‌شدن شهر؛ شهر واقعی و شهر مجازی
فصل نهم: دوفضایی‌شدنها و آینده جهان
نتیجه‌گیری: جهانی‌شدنهای شر و خیر و توجه به ظرفیتهای کارآمد جهانی‌شدن
کتابنامه
پایگاههای آینده‌اندیشی
واژه‌نامه
نمایه اشخاص

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جهانی‌شدن ارتباطات» به ارزش 2 واحد، در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «جهانی‌شدن و فرهنگ» به ارزش2 واحد، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مطالعات فضای مجازی» به ارزش 3 واحد و در مقطع دکتری به عنوان منبع اصلی درس «فرهنگ مجازی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :