آسیب شناسی اجتماعی : ( جامعه شناسی انحرافات اجتماعی )

Sociolgy of Deviance : Social Pathologyگروه‌ها : علوم اجتماعی
کد کتاب : ۱۱۱۳
نویسنده (ها) : دکتر رحمت الله صدیق سروستانی
Rahmatollah Sedigh Sarvestani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-530-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: چرا مردم کج‌رفتاری می‌کنند؟
فصل سوم: کج‌رفتاریهای اقتصادی
فصل چهارم: خشونت
فصل پنجم: خودکشی
فصل ششم: اعتیاد به مواد مخدر
فصل هفتم: چالشهای اخیر پیش روی نظام کنترل اجتماعی
فصل هشتم: بهنجاری نظم و نابهنجاری رفتار خلاصه و نتیجه‌گیری
منابع
نمایه

ًکتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی انحرافات» به ارزش 2 واحد و منبع کمکی درس «بررسی مسائل اجتماعی ایران» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :