حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار ، اسناد در وجه حامل و چک )

Commercial Law Bill of Exchange , Promissory Note , Warrant , Bearer Bonds and Chequeگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۹۹
نویسنده (ها) : دکتر ربیعا اسکینی
Rabia Eskini, PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-0704-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۳۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

اختصارها
پیشگفتار چاپ اول
پیشگفتار چاپ چهارم
مقدمه

باب اول: برات
فصل اول: معرفی برات
فصل دوم: صدور برات
فصل سوم: قبول و نکول برات
فصل چهارم: ظهرنویسی
فصل پنجم: ضمانت
فصل ششم: پرداخت برات
فصل هفتم: برات و سیستم تعارض قوانین

باب دوم: سفته، قبض انبار و اسناد در وجه حامل
فصل اول: سفته
فصل دوم: قبض انبار
فصل سوم: اسناد در وجه حامل

باب سوم: چک
فصل اول: تعریف، فایده و قواعد عمومی چک
فصل دوم: صورت چک
فصل سوم: الزامات صدور چک
فصل چهارم: انتقال چک
فصل پنجم: پرداخت چک

پیوست: قانون اصلاحیه چک 1382
منابع و مآخذ


چاپ چهارم با تجدید نظر و چاپ یازدهم با اصلاحات

این کتاب که در بر گیرنده مفاهیم مربوط به برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک است، برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «حقوق تجارت 3» و به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :