حقوق دریایی : بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی

Maritime Law : in Accordance With the Iranian Maritime Code and Maritime International Rulesگروه‌ها : حقوق
کد کتاب : ۱۱۹۵
نویسنده (ها) : دکتر مرتضی نجفی اسفاد
Morteza Najafi Asfad , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-273-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۷۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۱۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه

فصل اول: کلیات
فصل دوم: کشتی
فصل سوم: حقوق ممتاز دریایی
فصل چهارم: رهن دریایی
فصل پنجم: حمل و نقل دریایی
فصل ششم: اجاره کشتی
فصل هفتم: کمک و نجات در دریا
فصل هشتم: خسارات مشترک

ضمایم
منابع و مآخذ
نمایه

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق، در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع مبنایی برای حقوق دریایی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :