دفتر نشست‌های علمی

 

 

همایش‌ها و نشست‌های علمی

مدیر: دکتر وحید محمودی

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

پست الکترونیک: mahmoodi@samt.ac.ir

تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۳۴۳)

برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی-فرهنگی از جمله وظایف دفتر نشست‌های علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان «سمت» است.

 

نشست‌های علمی برگزار شده

ردیف موضوع سخنرانی سخنران تاریخ دانلود فایل
۱ پیشگیری وضعیت‌مدار از نقض حقوق مؤلف دکتر مهدی خاقانی اصفهانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۴  
۲ رویکردهای فیلسوفان تعلیم و تربیت در زمینه برنامه درسی و کتاب درسی دکتر ملیحه صابری ۱۳۹۷/۱۰/۱۷  
۳ رشته تاریخ در دوران مدرن: شکل‌گیری و جریانها دکتر حسینعلی نوذری؛ دکتر میثم سفیدخوش ۱۳۹۷/۱۱/۱۳  
۴ آموزش تاریخ در مکتب آنال دکتر داریوش رحمانیان؛ دکتر حسام نقره‌چی؛ دکتر محمدجواد عبدالهی ۱۳۹۷/۱۲/۱۲  
۵ رشته تاریخ در دوره مدرن، شکل‌گیری و جریانها: تاریخ‌نگاری رانکه‌ای دکتر حسینعلی نوذری؛ دکتر میثم سفیدخوش ۱۳۹۷/۱۲/۱۹  
۶ گفتگوهای سمت دکتر عبدالرسول شاکری؛ دکتر محمد آرمند ۱۳۹۸/۰۷/۰۸  
۷ گفتگوهای سمت دکتر سیدحسین کاظمی؛ دکتر فؤاد مولودی ۱۳۹۸/۰۸/۲۷  
۸ بازمفهوم شناسی مطالعات میان رشته‌ای دکتر علی خورسندی ۱۳۹۸/۰۸/۱۴  
۹ آینده علوم انسانی در ایران دکترمقصود فراستخواه ۱۳۹۸/۰۹/۰۵  
۱۰ آشنایی با کرسیهای نظریه پردازی دکتر علی مسگر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸  
۱۱ ارتقای جایگاه پژوهش در سازمان سمت: ضرورتها و راه‌کارها دکتر محمد آریامنش، دکتر حمیدرضا خادمی و دکتر زهرا ابوالحسنی ۱۳۹۸/۰۹/۲۶  
۱۲ فلسفه برای مشاوره خانم دکتر معصومه اسمعیلی؛ دکتر فریبرز باقری و دکتر سعید ضرغامی ۱۳۹۸/۰۹/۱۲  

 

نقد و بررسی کتاب

ردیف عنوان کتاب ناقدان تاریخ دانلود فایل
۱ فلسفه دین دکتر قربان علمی؛ دکتر محمد سعیدی مهر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷  
۲ روان شناسی تحول دین‌داری دکتر ناصر آقابابایی؛ دکتر شهلا پاکدامن ۱۳۹۸/۰۴/۲۵  
۳ ساخت نوایی زبان فارسی دکتر گلناز مدرسی قوامی، دکتر محمود بی‌جن خان، دکتر ماندانا نوربخش ۱۳۹۷/۰۹/۰۷  
۴ ذخیره و بازیابی اطلاعات دکتر لاله صمدی؛ دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی و دکتر سپیده فهیمی‌فر ۱۳۹۸/۰۴/۰۹  
۵ آموزش تفکر به کودکان دکتر محسن ایمانی؛ دکتر ابراهیم طلایی؛ دکتر طیبه ماهروزاده ۱۳۹۷/۱۲/۱۱  
۶ روش پژوهش در مدیریت: با تأکید بر مثال‌های کاربردی و آماری دکتر غلامرضا خاکی؛دکتر حمیدرضا یزدانی ۱۳۹۸/۰۲/۰۸  
۷ نظریه اجتماعی و تاریخ اجتماعی دکتر ابراهیم موسی پور؛ دکتر حسیعلی نوذری ۱۳۹۸/۱۰/۰۷  

 

کارگاه‌های برگزار شده

ردیف موضوع کارگاه مدرس تاریخ دانلود فایل
۱ آشنایی با نرم‌افزار Focusky دکتر روح‌اله خدابنده‌لو ۱۳۹۷/۱۰/۱۱  
۲ روشنفکری دینی (معرفت‌افزایی) دکتر قاسم پورحسن ۱۳۹۷/۱۱/۰۱  
۳ غرب‌شناسی (معرفت‌افزایی) دکتر بیژن عبدالکریمی ۱۳۹۸/۰۳/۲۷  
۴ انعکاس اخلاق در نظام حقوقی پژوهش دکتر مهدی خاقانی اصفهانی ۱۳۹۸/۱۰/۰۹