کتاب‌ها

نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.

مقدمه ای بر ژنتیک باستان شناسی

مقدمه ای بر ژنتیک باستان شناسی

کد کتاب : ۲۰۵۵

نویسنده (ها) : دکتر کمال الدین نیکنامی ، دکتر مریم رمضانی
Kamal- Aldin Niknami , PhD , Maryam Ramezani PhD

قیمت : ۲۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

جایگاه روستا در برنامه ریزی منطقه ای

کد کتاب : ۲۰۵۴

نویسنده (ها) : دکتر حمید جلالیان
Hamid Jalalian , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

اندیشه سیاسی در ایران باستان

اندیشه سیاسی در ایران باستان

کد کتاب : ۲۰۵۳

نویسنده (ها) : دکتر شجاع احمدوند ، دکتر روح الله اسلامی
Shoja Ahmadvand , PhD , Rouhollah Eslami , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

ادبیات داستانی قدیم عربی (گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی)

ادبیات داستانی قدیم عربی (گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی)

کد کتاب : ۲۰۵۰

نویسنده (ها) : دکتر خلیل پروینی ، دکتر هومن ناظمیان
Khalil Parvini , PhD , Hooman Nazemian , PhD

قیمت : ۵۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸

نقش برجسته های ساسانی

نقش برجسته های ساسانی

کد کتاب : ۲۰۴۹

نویسنده (ها) : دکتر سید رسول موسوی حاجی ، علی اکبر سرفراز
Seyyed Rasool Mousavi Haji , PhD , Ali Akbar Sarfaraz

قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

راهنمای استفاده از رده بندی کنگره

راهنمای استفاده از رده بندی کنگره

کد کتاب : ۲۰۴۸

نویسنده (ها) : فاطمه مرتضایی فرد
Fatemeh Mortezaie Fard

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

کد کتاب : ۲۰۴۷

نویسنده (ها) : دکتر عباس بازرگان ، دکتر مقصود فراستخواه
Abbas Bazargan , PhD , Maghsoud Farasatkhah , PhD

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

باستان شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی

باستان شناسی خلیج فارس در دوره اشکانی و ساسانی

کد کتاب : ۲۰۴۶

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا خسروزاده
Alireza Khosrowzadeh , PhD

قیمت : ۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

بازاریابی رابطه مند در ورزش

بازاریابی رابطه مند در ورزش

کد کتاب : ۲۰۴۵

نویسنده (ها) : آندره بولر ، گرد نوفر
André Bühler , Gerd Nufer
مترجم (ها) : دکتر ناهید اتقیا
Nahid Atghiya , PhD

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

ارزشیابی نظامهای کوچک آموزشی

ارزشیابی نظامهای کوچک آموزشی

کد کتاب : ۲۰۴۴

نویسنده (ها) : دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ، دکتر حمیدرضا مقامی
Esmaeil Zaraii Zavaraki , PhD , Hamid Reza Maghami , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

جامعه شناسی کاربردی : اصطلاحات ، مباحث ، ابزارهای تحلیل، و تمرین ها

جامعه شناسی کاربردی : اصطلاحات ، مباحث ، ابزارهای تحلیل، و تمرین ها

کد کتاب : ۲۰۴۳

نویسنده (ها) : استفان اف. استیل ، جمی پرایس
Stephen F. Steele ، Jammie Price
مترجم (ها) : دکتر حسن ملک ، محمد حب وطن
Hassan Malek , PhD , Mohammad Hobbevatan

قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

مبانی نظری حفاظت و مرمت در دوران معاصر

مبانی نظری حفاظت و مرمت در دوران معاصر

کد کتاب : ۲۰۴۲

نویسنده (ها) : سالوادور م. ویناس
Salvador Muñoz Viñas
مترجم (ها) : دکتر کورس سامانیان
Kouros Samanian , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

کتاب الکترونیکی : توسعه و کاربرد

کتاب الکترونیکی : توسعه و کاربرد

کد کتاب : ۲۰۴۱

نویسنده (ها) : دکتر فاطمه فهیم نیا ، دکتر سپیده فهیمی فر
Fatemeh Fahimnia , PhD , Sepideh Fahimi Far , PhD

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

حقوق هوایی بین المللی عمومی

حقوق هوایی بین المللی عمومی

کد کتاب : ۲۰۴۰

نویسنده (ها) : دکتر حمید کاظمی
Hamid Kazemi , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

بررسی متنی و سندی متون مقدّس یهودی - مسیحی

بررسی متنی و سندی متون مقدّس یهودی - مسیحی

کد کتاب : ۲۰۳۹

نویسنده (ها) : دکتر عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
Abdul Rahim Soleimani Ardestani , PhD

قیمت : ۳۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

تاریخ نگاری عربی در دوره میانه : مولف در مقام کنشگر

تاریخ نگاری عربی در دوره میانه : مولف در مقام کنشگر

کد کتاب : ۲۰۳۸

نویسنده (ها) : کونراد هیرشلر
Konrad Hirschler
مترجم (ها) : دکتر زهیر صیامیان گرجی
Zohair Siamian , PhD

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

فیزیولوژی ورزشی غدد درون ریز پیشرفته

فیزیولوژی ورزشی غدد درون ریز پیشرفته

کد کتاب : ۲۰۳۷

نویسنده (ها) : کاتارینا تی. بورر
Katarina T. Borer
مترجم (ها) : دکتر عباسعلی گائینی ، دکتر محمد رضا حامدی نیا ، دکتر مریم کوشکی جهرمی
Abbasali Gaeini , PhD , Mohammad Reza Hamedinya , PhD , Maryam Koushki Jahromi , PhD ,

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۷

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی

کد کتاب : ۲۰۳۶

نویسنده (ها) : ماری لو ویل ، ویلیام جی. اندرسون
Mary Lou Veal , William G. Anderson
مترجم (ها) : دکتر جواد آزمون ، محمود عیوضی
Javad Azmoon , PhD , Mahmoud Eivazi

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵