راهنماى زبانهاى باستانى ایران (جلد اول) : متن

A Manual of Old Iranian Languages (Part 1)گروه‌ها : باستان شناسی
کد کتاب : ۱۷۴
نویسنده (ها) : دکتر محسن ابوالقاسمى
M. abol-Ghassemi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0426-6
سال اولین نوبت : ۱۳۷۵
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
تعداد صفحات : ۲۶۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

یادداشت چاپ دهم
پیشگفتار
بخش اول: زبانهای ایرانی باستان
فصل اول: اوستایی
فصل دوم: فارسی باستان
بخش دوم: زبانهای ایرانی میانه
فصل سوم: پهلوی اشکانی
فصل چهارم: فارسی میانه
شرح نشانه‌های الفبایی


این کتاب که به منظور آموزش زبانهای باستانی تدوین شده به عنوان منبع اصلی دروس «زبان فارسی باستان و فارسی میانه» برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته باستانشناسی، و منبع اصلی «تحقیق در زبان و ادبیات باستانی 1 و 2» برای دانشجویان دوره دکتری رشته ادبیات فارسی و منبع اصلی دروس «زبان فارسی میانه، فارسی باستان و اوستایی» برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی در نظر گرفته شده است.

نظر شما :