روش تحقیق در روانشناسی بالینی

Research Method in Clinical Psychologyگروه‌ها : روان شناسی
کد کتاب : ۶۷۳
نویسنده (ها) : دکتر علی صاحبی
Ali Sahebi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0562-1
سال اولین نوبت : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۶
تعداد صفحات : ۳۴۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۱۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه
فصل اول: جنبههای فلسفی و حرفهای پژوهش علمی
فصل دوم: مقدمات پژوهش
فصل سوم: اصول سنجش و اندازه‌گیری
فصل چهارم: روشهای خودسنجی در پژوهش
فصل پنجم: اصول طرحهای پژوهشی
فصل ششم: طرحهای مقایسه گروهی
فصل هفتم: اصول طرحهای همبستگی
فصل هشتم: اصول طرحهای مطالعات موردی و تکموری
فصل نهم: نمونه‌گیری و برآورد حجم نمونه
فصل دهم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و تفسیر یافته‌ها
فصل یازدهم: خلاصه و نتیجه‌گیری
کتابنامه
واژه‌نامه

این کتاب برای دانشجویان رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «روش تحقیق» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

نظر شما :