مدیریت مجموعه‌ سازی

Collection Development Managementکد کتاب : ۲۲۷۷
نویسنده (ها) : دکتر زهرا اباذری ، دکتر فهیمه باب‌ الحوائجی
Zahra Abazari , PhD , Fahimeh Babalhavaeji , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0724-3
سال اولین نوبت : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۳۲
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

مجموعه‌سازی از اولویت‌های اصلی و اساسی در حرفه کتابداری محسوب می‌شود. با ظهور نشر الکترونیکی، مجموعه‌سازی به سمت مدیریت مجموعه، دسترسی و دسترس‌پذیری منابع سوق پیدا کرد. نویسندگان کوشیده‌اند این تغییرات و تأثیرات بر مجموعه‌سازی را در چهار بخش و دوازده فصل مورد بررسی و مداقه قرار دهند. کتاب حاضر که به سفارش گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی «سمت» تدوین شده است، علاوه بر دانشجویان، به کتابداران و علاقه‌مندان حوزه کتابداری توصیه می‌شود.

پیشگفتار

بخش اول: کلیات مجموعه‌سازی
فصل اول: کلیات درباره نشر و ناشران در ایران و جهان
فصل دوم: تعاریف و مباحث کلی مجموعه‌سازی
فصل سوم: انواع کتابخانه‌ها و انواع منابع اطلاعاتی برای مجموعه‌سازی

بخش دوم: انتخاب منابع
فصل چهارم: ابزارهای انتخاب
فصل پنجم: معیارهای ارزیابی منابع اطلاعاتی
فصل ششم: مراحل و روش‌های انتخاب منابع اطلاعاتی

بخش سوم: سفارش
فصل هفتم: سفارش‌ها
بخش چهارم: تأمین و دریافت منابع کتابخانه‌ای
فصل هشتم: شیوه‌های تأمین و تهیه مواد کتابخانه‌ای فارسی و خارجی
فصل نهم: شیوه‌های تهیه پیایندها
فصل دهم: انواع رویکردهای خرید در مجموعه‌سازی

مجموعه‌سازی از اولویت‌های اصلی و اساسی در حرفه کتابداری محسوب می‌شود. با ظهور نشر الکترونیکی، مجموعه‌سازی به سمت مدیریت مجموعه، دسترسی و دسترس‌پذیری منابع سوق پیدا کرد. نویسندگان کوشیده‌اند این تغییرات و تأثیرات بر مجموعه‌سازی را در چهار بخش و دوازده فصل مورد بررسی و مداقه قرار دهند. کتاب حاضر که به سفارش گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی «سمت» تدوین شده است، علاوه بر دانشجویان، به کتابداران و علاقه‌مندان حوزه کتابداری توصیه می‌شود.

نظر شما :