نقش برجسته های ساسانی

Sassanian Rock Reliefsگروه‌ها : باستان‌شناسی
کد کتاب : ۲۰۴۹
نویسنده (ها) : دکتر سید رسول موسوی حاجی ، علی اکبر سرفراز
Seyyed Rasool Mousavi Haji , PhD , Ali Akbar Sarfaraz
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0403-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال

تا کنون تنی چند از باستان‌شناسان، از جمله باستان‌شناسان بنام غربی، کوشیده‌اند نقش‌برجسته‌های ساسانی را موشکافانه مطالعه و بررسی کنند و به نتایج درخشانی نیز دست یافته‌اند. لیکن با توجه به جایگاه، اعتبار و نقش ممتاز این آثار گرانبها در روشن ساختن زوایای پنهان تاریخ و تمدن دوره ساسانی پژوهش‌ها ادامه دارد و با پیشرفت علوم و تکنولوژی بر دامنه آن افزوده می‌شود. مؤلفان با در نظر گرفتن پیشینه تحقیق و نیز نتایج به دست آمده تلاش کرده‌اند با درخشان‌تر کردن این نقش‌برجسته‌ها راه را برای دانشجویان و دانش‌پژوهان ایرانی هموارتر کنند.

فهرست جدول‌ها
فهرست شکل‌ها
پیشگفتار

فصل اول: نگاهی گذرا به محل‌های نقش‌برجسته‌های ساسانی
فصل دوم: نقش‌برجسته‌های ساسانی با موضوعات مذهبی
فصل سوم: نقش‌برجسته‌های ساسانی با موضوعات غیر مذهبی
فصل چهارم: نقش‌برجسته‌های ساسانی با موضوعات ترکیبی

شکل‌ها
جدول‌ها
منابع جدول‌ها
منابع‌ شکل‌ها
منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی به عنوان منبع اصلی درس «باستان‌شناسی ساسانی» در مقطع کارشناسی به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :