نخستین شهرهای فلات ایران (جلد دوم)

The First Cities of the Iranian Plateau (volume 2)گروه‌ها : باستان‌شناسی
کد کتاب : ۹۸۱
نویسنده (ها) : دکتر سید منصور سید سجادی
Seyed Mansur Seyed Sajjadi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-027-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۷۰٬۰۰۰ ریال

بخش دوم: شهرهای فلات ایران

فصل هفتم: پیشینه‌های استقرار در فلات ایران
فصل هشتم: گسترش شهرنشینی در ایران
فصل نهم: داستان دو شهر
فصل دهم: سرزمینهای همسایه
لوحه‌ها

منابع و مآخذ متن
متن شکلها
منابع نقشه‌ها
منابع لوحه‌ها
فهرست منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ایران در آغاز شهرنشینی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :