نظریه پردازی در روابط بین الملل : مبانی و قالبهای فکری

Theory-Building in International Relations : Fundamentals and Paradigmsگروه‌ها : علوم سیاسی
کد کتاب : ۲۲۵
نویسنده (ها) : دکتر سید حسین سیف زاده
Seyed Hossein Seifzadeh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0415-0
سال اولین نوبت : ۱۳۷۶
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
تعداد صفحات : ۴۰۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد

بهره اول: قالبهای فکری، مبانی و معیارهای ارزیابی نظریه
فصل اول: الگوهای نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل (جدال سنت‌گرایان و رفتارگرایان در
روبط بین‌الملل)
فصل دوم: نظریه‌پردازی از دیدگاه فلسفه علم
بهره دوم: نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل
بخش اول: نظریه‌های جهان‌گرا
فصل اول: نظریه‌های امپریالیسم
فصل دوم: نظریه وابستگی
فصل سوم: نظریه‌های چرخهای استیلا
بخش دوم: نظریه‌های ملی‌گرا در روابط بین‌الملل
قسمت اول: نظریه‌های سنت‌گرا
فصل چهارم: نظریه موازنه قدرت
فصل پنجم: نظریه نو واقع‌گرایی
فصل ششم: نظریه بازدارنگی
فصل هفتم: نظریه بازیها
قسمت دوم: نظریه‌های رفتارگرایان
جزء اول: دیدگاه کلان از نظریه‌های روابط بین‌الملل
فصل هشتم: تعابیر مختلف در مدل‌سازی در نظریه نظامها
جزء دوم: دیدگاه خرده‌نظامی از نظریه‌های روابط بین‌الملل
فصل نهم: نظریه‌های تصمیم‌گیری
فصل دهم: نظریه‌های رفتارشناسی پرخاشگرانه
بخش سوم: کثرت‌گرایی، پیش‌درآمدی بر فوق رفتارگرایی
فصل یازدهم: نظریه‌های همگرایی منطقه‌ای
فصل دوازدهم: نظریه وابستگی متقابل
فصل سیزدهم: نظریه رژیمهای موضوعی بین‌المللی
نتیجه‌گیری
کتابنامه
فهرست اعلام

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

نظر شما :