تاریخ ادبیات ایران (۲)

The History of Persian Literature (2)کد کتاب : ۱۴۰۰
نویسنده (ها) : دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد، دکتر حسین آقاحسینی، دکتر غلامحسین شریفی، دکتر محمود براتی، دکتر اسحاق طغیانی و دکتر محمدرضا نصر اصفهانی
S. Ali Asghar Mirbagheri Fard , PhD Gh. H. Sharifi , PhD H. Aghahoseini , PhD E. Toghyani , PhD M. Barati , PhD M.R. Nasr Esfahany , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-524-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۵۱۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

در تألیف این کتاب مانند جلد نخست، هدف نویسنده آن است که دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات فارسی با بخش دیگری از تاریخ ادبیات ایران آشنا شوند. بدین جهت، وی در طرحی هدفمند، دوره‌های ادبی، نویسندگان و شاعران تأثیرگذار هر دوره و آثار آنان را در بستر تاریخی معرفی و پیوند آنها را با مسائل سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی، تبیین و زبان و سبک آنان را تحلیل و نمونه شعر و نثر هریک را برای آشنایی دانشجویان، آورده است. کتاب حاضر دوره زمانی طولانی را از سال 432 هـ . که مقارن با آغاز دوران سلجوقی است تا پایان دوره تیموریان، در بر می‌گیرد. مباحث کتاب در سه فصل ارائه شده که هریک از این فصول خود شامل سه بخش: مقدمه، نثر و شعر است. مؤلف برای آنکه امکان دسترسی به منابع برای مطالعه بیشتر، برای دانشجویان فراهم شود، پی‌نوشتها را در پایان هر فصل در بخشی مجزا آورده است. شماری عکس و نقشه و نمودار نیز بر مطالب کتاب افزوده تا دانشجویان با سهولت بیشتر ادوار تاریخی و ادبی را بازشناسند.

مقدمه
فصل اول: از آغاز دوره سلجوقی تا حمله مغول
غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، حکومتهای متقارن، مذاهب اسلامی،
زبان و ادب، نثر فارسی، شعر فارسی، معروف‌ترین شاعران این دوره،
پی‌نوشتهای فصل اول، پی‌نوشتهای مقدمه، پی‌نوشتهای نثر فارسی،
پی نوشتهای شعر فارسی
فصل دوم: دوره ایلخانی
ایلخانان، دین و مذهب، علم و ادب، نثر فارسی، پی‌نوشتهای فصل دوم،
پی‌نوشتهای مقدمه، پی‌نوشتهای نثر فارسی، پی‌نوشتهای شعر فارسی
فصل سوم: دوره تیموری
تیموریان، موقعیت اجتماعی، دین و مذهب، علم و دانش، نثر فارسی،
شعر فارسی، پی‌نوشتهای فصل سوم، پی‌نوشتهای مقدمه، پی‌نوشتهای
نثر فارسی، پی‌نوشتهای شعر فارسی
نقشه‌ها
کتابنام

این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ ادبیات ایران» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :