زبان پیراهن (طراحی لباس مردانه)

Language of Shirt (Designing Masculine Clothing)گروه‌ها : هنر
کد کتاب : ۱۰۹۳
نویسنده (ها) : م. پویا میرچی
Puya (Morteza) Mirchi
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-162-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۳
تعداد صفحات : ۱۲۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: نماهای جلو
بخش دوم: نماهای پشت
بخش سوم: نماهای یخه
بخش چهارم: نماهای سرآستین
بخش پنجم: نماهای آستین کوتاه
بخش ششم: نماهای جیب
بخش هفتم: نماهای دیگر
بخش هشتم: برشهای پارچه راه‌راه
کتابنامه
واژه‌نامه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته هنر گرایش طراحی لباس و مد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «کارگاه طراحی لباس (1)» به ارزش 1 واحد منظور شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :