دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومتهاى محلى ، آل زیار ، آل بویه)

The History of Dialamites in Iranگروه‌ها : تاریخ
کد کتاب : ۹۴۵
نویسنده (ها) : دکتر پروین ترکمنى آذر
Parvin Torkamany Azar , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-991-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۴
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۲۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه

بخش اول: سرزمین دیلم

بخش دوم: آل زیار

بخش سوم: آل بویه
فصل اول: چگونگی رهیابی آل بویه به قدرت
فصل دوم: رکن‌الدوله و ادامه حکومت متحد آل بویه
فصل سوم: پایان حکومت متحد آل بویه: دوره دوم حکومت عضدالدوله
فصل چهارم: حکومت آل بویه بعد از عضدالدوله
فصل پنجم: بهاءالدوله و بازیابی قدرت واحد آل بویه در فارس و عراق
فصل ششم: حکومت آل بویه در سراشیبی قدرت: جدا شدن حکومت فارس از عراق
فصل هفتم: آل بویه و خلافت عباسی

بخش چهارم: تشکیلات اداری، فرهنگی و تمدن و اقتصاد در دوره آل بویه
فصل اول: تشکیلات اداری
فصل دوم: فرهنگ و تمدن در دوره آل بویه
فصل سوم: اوضاع اقتصادی

پیوستها
کتابنامه
اعلام (اشخاص)
خاندانها و قبایل
اعلام (اماکن)

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوانی یکی از منابع درس «تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی در دوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان» برای بخش مربوط به دیلمیان تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :