شکل گیری و توسعه آغاز نگارش در ایران ( از پیش نگارش تا آغاز ایلامی )

The Formation and Development of Proto-Writing in Iran (from-Writing to Proto-Elamite)گروه‌ها : باستان‌شناسی
کد کتاب : ۱۷۳۰
نویسنده (ها) : دکتر مرتضی حصاری
Morteza Hessari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-943-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

هدف کتاب حاضر معرفی زوایا و شاخصهای مختلف جوامع آغازین شهر/شهرک‌نشین، ورای تفکرات بین‌النهرین‌مدارانه است. گرچه دیدگاههای مختلف شهرنشینی در نگاه نخست مشترکاتی با بین‌النهرین دارد، تبیین تفاوتهای آن براساس گوناگونی حوزه‌های جغرافیایی- فرهنگی ایران، چارچوبهای خاص خود را می‌طلبد. دوره آغاز شهر/شهرک‌نشینی دارای شاخصهای متعددی است؛ یکی از این شاخصها، و اصلی‌ترین آنها، ابزارهای کنترل، نظارت و مدیریتی در جامعه است که در نهایت در حدود نیمه دوم هزاره چهارم پیش از میلاد به ابداع نگارش در قالب گل‌نوشته انجامید. این کتاب، ضمن ارائه مدارک شاخص باستان‌شناسی- زبان‌شناسی، به بررسی سیر تکاملی نگارش در ایران از مرحله پیش‌نگارش تا آغاز نگارش می‌پردازد: در مرحله پیش‌نگارش، کالاشمارها، گویهای شمارشی توخالی، گویهای شمارشی توپر، گویهای شمارشی دوکی‌شکل و گل‌خط و در مرحله آغاز نگارش، با تفکیک به دو بخش، شاخصهای بیجک و گل‌نوشته‌های شمارشی ابتدایی، پیشرفته و علائم‌نگار و گل‌نوشته‌های آغاز ایلامی تجزیه و تحلیل می‌شوند.

سپاسگزاری
مقدمه

فصل اول: کلیات
فصل دوم: آغاز شهرنشینی و شناخت شهر
فصل سوم: آغاز نگارش در ایران

منابع
تصاویر
نقشه‌ها
نمایه اعلام

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی دروس «باستان‌شناسی ایلام» و «آغاز شهرنشینی در ایران» به ارزش 4 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :