سیاست و حکومت در اروپا ( انگلستان ، فرانسه ، آلمان و ایتالیا )

Politics and Government in Europe ( Britain , France , Germany , and Italy )گروه‌ها : علوم سیاسی
کد کتاب : ۸۹
نویسنده (ها) : دکتر احمد نقیب زاده
Ahmad Naghibzadeh , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-964-459-849-4
سال اولین نوبت : ۱۳۷۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۵
تعداد صفحات : ۲۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد

مقدمه
بخش اول: اصول و مبانی فکری و عملی دموکراسیهای غربی
فصل اول: اصول مشترک
فصل دوم: مکانیسمها و اسلوبهایی که اصول دموکراسی را تضمین می‌کند
فصل سوم: نهادها و تأسیسات دموکراسی
فصل چهارم: نقش احزاب در دموکراسیهای غربی
فصل پنجم: پیش‌بایسته‌های تحقق دموکراسی
فصل ششم: نقد دموکراسیهای غربی
بخش دوم: سیاست و حکومت در کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا
فصل اول: انگلستان
فصل دوم: فرانسه
فصل سوم: جمهوری آلمان فدرال
فصل چهارم: جمهوری ایتالیا
منابع و مآخذ


چاپ چهارم با تجدید نظر

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «سیاست و حکومت در اروپای غربی» و به ارزش 2 واحد در نظر گرفته شده است. کتاب حاضر در چاپ چهارم تجدید نظر شده است.

نظر شما :