انگیزش و هیجان

Motivation and Emotionگروه‌ها : روان شناسی
کد کتاب : ۲۲۰
نویسنده (ها) : دکتر محمد کریم خداپناهی
Mohammad Karim Khodapanahi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-521-3
سال اولین نوبت : ۱۳۷۶
آخرین نوبت چاپ : ۲۰
تعداد صفحات : ۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

پیشگفتار
مقدمه

بخش اول: تعریف و جایگاه انگیزش در روان‌شناسی و اساس فیزیولوژیکی آن
فصل اول: تعریف و جایگاه انگیزش
فصل دوم: اساس فیزیولوژیکی انگیزش

بخش دوم: نظریه‌های کاهش کشاننده‌ای
فصل سوم: نظریه روان‌تحلیل‌گری
فصل چهارم: نظریه کشاننده‌ای هال

بخش سوم: نظریه‌های انتظار ـ ارزش
فصل پنجم: نظریه میدانی لوین
فصل ششم: نظریه انگیزه پیشرفت
فصل هفتم: نظریه یادگیری اجتماعی

بخش چهارم: نظریه‌های شناختی
فصل هشتم: نظریه اسنادی
فصل نهم: نظریه انسان‌نگری

بخش پنجم: هیجان
فصل دهم: مبانی فیزیولوژیک هیجان
فصل یازدهم: نظریه‌های شناختی هیجان
فصل دوازدهم: نظریه‌های اختصاصی هیجان
فصل سیزدهم: نظریه‌های تحولی هیجان
فصل چهاردهم: نظریه‌های اجتماعی و نقش فرهنگ در هیجان
فصل پانزدهم: نظریه‌های بالینی هیجان

منابع و مآخذ
واژه‌نامه
فهرست اعلام
نمایه موضوعی
چاپ هفتم با تجدید نظر اساسی، چاپ دوازدهم با اضافات
چاپ هفتم با تجدید نظر اساسی، چاپ دوازدهم با اضافات

این کتاب برای دانشجویان رشته روان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «انگیزش و هیجان» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر دانش‌پژوهان نیز از آن بهره‌مند شوند.

نظر شما :