مؤسسة دراسة و تدوين الكتب الجامعية للعلوم الانسانية (سمت) - details
 
دوشنبه, 20 مه 2019                             English  فارسي Русский
الصفحة الرئيسية کلمة العميد النظام الأساسي الإصدارات الحديثة إتصل بنا
 
كد كتاب : 707 / گروه پژوهشی : روان شناسي

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

Social Psychology in the Light of Islamic Resources
رتبه اول در ششمين جشنواره پژوهشگران برتر حوزه دين و فرهنگ ، 1383 و برگزيده يازدهمين دوره كتاب سال دانشجویی
سمت
نويسنده : جمعی از مؤلفان
مترجم : none
طرف مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چاپ : ششم ، 1396 تعداد صفحه : 428
: شابک
964-7788-08-8
قيمت : 214000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده

 
شرح :

اين كتاب برای دانشجويان رشته‌های روانشناسی و علوم تربيتی در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد به عنوان منبع درسی قابل استفاده است.

چكيده :

روان‌شناسی اجتماعی، به مطالعه علمی تأثیر متقابل افراد بر یكدیگر می‌پردازد و در صدد یافتن علل و چگونگی پدیدایی رفتار، احساسات و افكار افراد در موقعیت‌های اجتماعی است. در سده‌های پیش اندیشمندان مسلمان، چون فارابی، ابوریحان بیرونی،‌ خواجه نصیرالدین طوسی و ابن‌خلدون، برخی موضوعات و مباحث روان‌شناسی اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌اند، ولی گسترش فزاینده‌ تحقیقات در روان‌شناسی اجتماعی، جایگاه مهم آن در نهادهای دین، سیاست، تربیت و تبلیغات و نیز بومی‌سازی مفاهیم و آموزه‌های آن، از جمله مباحثی است كه تألیف كتابی را در این زمینه ضروری می‌نمود.

مؤلفان اثر در این راستا، با بهره‌گیری از جدیدترین متون روان‌شناسی اجتماعی و استخراج گزاره‌های متناظر از متون اسلامی و تحلیل و تدوین آنها در مجموعه‌ای هماهنگ، بر آن بوده‌اند تا گامی كوچك در مسیر بومی‌سازی علوم انسانی بردارند؛ كه می‌توان آن را گامی در مسیر مفهوم‌سازی الگوهای نظری برگرفته از متون دینی برشمرد. كتاب حاضر در یازده فصل، به مباحثی از قبیل: آرای روان‌شناسی اجتماعی اندیشمندان مسلمان، ارتباط غیر كلامی و اسناد در ادراك اجتماعی، عزّت نفس در آموزه‌های دینی و... پرداخته است.فهرست :

مقدمه
فصل اول: كليات
    1. روانشناسي اجتماعي چيست؟
    2. تاريخچه روانشناسي اجتماعي
    3. روشهاي تحقيق در روانشناسي اجتماعي
فصل دوم: ادراك اجتماعي
    1. ارتباط غير كلامي
    2. اسناد
    3. برداشت
فصل سوم: شناخت اجتماعي مقدمه
    1. طرحهاي ذهني
    2. ميانبُرهاي ذهني
    3. منابع خطا در شناخت اجتماعي
    4. خودشناسي
فصل چهارم: نگرش
    1. تعريف و اهميت نگرش
    2. راهبردها و عوامل مؤثر در تكوين نگرش
    3. نگرش و رفتار
    4. تغيير نگرش
    5. سنجش نگرش
فصل پنجم: پيشداوري
    1. مفهوم پيشداوري و انواع آن
    2. ريشه‌ها و خاستگاه پيشداوري
    3. راههاي مقابله با پيشداوري
فصل ششم: جاذبه ميانفردي
    1. عوامل و زمينه‌هاي جاذبه ميان‌فردي
    2. دوستيهاي نزديك
    3. تنهايي
فصل هفتم: پرخاشگري مقدمه
    1. تعريف پرخاشگري
    2. انواع پرخاشگري
    3. ديدگاههاي نظري درباره منشأ پرخاشگري
    4. برانگيزاننده‌هاي پرخاشگري
    5. شيوه هاي پيشگيري و مهار پرخاشگري
فصل هشتم: رفتار حمايتي مقدمه
    1. تعريف رفتار حمايتي
    2. مراحل بروز رفتار حمايتي
    3. رفتار حمايتي از ديدگاه اسلام
    4. تبيينهاي نظري درباره عدم صدور رفتار حمايتي
    5. ويژگيهاي شخصيتي كمك‌كنندگان
    6. انواع رفتار حمايتي از ديدگاه اسلام
فصل نهم: نفوذ اجتماعي
    1. همنوايي (همرنگي)
    2. متابعت (اجابت)
    3. اطاعت از مراجع قدرت
فصل دهم: پوياييهاي گروه مقدمه
    1. ماهيت و كاركرد گروهها
    2. گروهها و انجام وظيفه
    3. احساس بي‌طرفي و انصاف در گروهها
    4. تصميم‌گيري در گروهها
    5. رهبري: الگوهاي تأثير در گروه
فصل يازدهم: زمينه‌هاي جديد تحقيق در روانشناسي اجتماعي
    1. كاربرد روانشناسي اجتماعي در ابعاد بين فردي در نظام قضايي
    2. روانشناسي اجتماعي و كار
فهرست منابع و واژگان نمايه‌ها

چاپ پنجم ، ویراست 2 

  عددالزوار لهذه الصفحة :170138

  عددالزوار لهذا اليوم :60

  عددالزوار الكلي :277910

  المتواجدون حالياً :2

  وقت تحميل الصفحة :0/1563 ثانيه

 
Copyright © 2002 - 2014, All Rights Reserved by SAMT Org