مؤسسة دراسة و تدوين الكتب الجامعية للعلوم الانسانية (سمت) - details
 
دوشنبه, 20 مه 2019                             English  فارسي Русский
الصفحة الرئيسية کلمة العميد النظام الأساسي الإصدارات الحديثة إتصل بنا
 
كد كتاب : 1555 / گروه پژوهشی : جغرافيا

ژئومورفولوژی خاک

Soil Geomorphology
سمت
نويسنده : دکتر مریم بیاتی خطیبی ، دکتر فریبا کرمی
مترجم : none
طرف مشارکت : ندارد
چاپ : اول ، 1390 تعداد صفحه : 632
: شابک
978-964-530-719-4
قيمت : 137000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده

 
شرح :

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته جغرافياي طبيعي در مقطع كارشناسي به عنوان منبع كمك درسي «جغرافياي خاكها» و در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به عنوان منبع كمك‌ درسي «ژئومورفولوژي» تدوين شده است. اميد است كه علاوه بر جامعه دانشگاهي ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.

چكيده :

در این کتاب، سعی شده است کلیه مباحث مربوط به خاک، از دیدگاه ژئومورفولوژی مطرح شود. در فصول اول تا سوم، کلیات و مفاهیمی در مورد تاریخچه مطالعات خاک و ژمورفولوژیک خاک و ویژگیهای فیزیکی خاک مطرح شده است. مباحث فصول بعدی درباره فرایندهای سطحی تعیین کننده و تغییردهنده ویژگیهای خاکها هستند. افقهای خاک، انواع و فرایندهای هوازدگی، نقش ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی سنگها در عمل هوازدگی و ... از جمله مباحث مطرح در فصول چهارم تا هفتم کتاب است. طبقه‌بندی و تاکسونومی خاک، توزیع جهانی انواع خاکها، روشهای ممیزی و تهیه نقشه‌های خاک، از دیگر مباحث مهم در ژئومورفولوژی خاک است که در فصول هشتم تا دهم کتاب حاضر طرح شده‌اند.


فهرست :

مقدمه
فصل اول: كليات
فصل دوم: ویژگیهای فیزیکی خاک
فصل سوم: نیمرخ خاک و افقهای مختلف آن
فصل چهارم: هوازدگي
فصل پنجم: زایش خاک، نقش ویژگیهای مواد مادری در تعیین نوع و ویژگیهای خاک
فصل ششم: ناهمواری و خاکها
فصل هفتم: خاکهای شور
فصل هشتم: طبقه‌بندی و تاکسونومی خاک
فصل نهم: ممیزی خاک و تهیه نقشه‌های خاک
فصل دهم: تاریخ‌نگاری خاک
منابع و مآخذ
منابع برای مطالعه بیشتر
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی 

  عددالزوار لهذه الصفحة :170120

  عددالزوار لهذا اليوم :37

  عددالزوار الكلي :277887

  المتواجدون حالياً :14

  وقت تحميل الصفحة :0/1406 ثانيه

 
Copyright © 2002 - 2014, All Rights Reserved by SAMT Org