مؤسسة دراسة و تدوين الكتب الجامعية للعلوم الانسانية (سمت) - details
 
دوشنبه, 20 مه 2019                             English  فارسي Русский
الصفحة الرئيسية کلمة العميد النظام الأساسي الإصدارات الحديثة إتصل بنا
 
كد كتاب : 1055 / گروه پژوهشی : مديريت

مديريت در عرصه فرهنگها : مباحث و ديدگاهها

Managing Across Cultures : Issues and Perspectives
سمت
نويسنده : پت جوينت ، ملکم وارنر
مترجم : محمدتقي نوروزي
طرف مشارکت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
چاپ : سوم ، 1393 تعداد صفحه : 584
: شابک
978-964-530-113-0
قيمت : 98000 ريال


مرحله تولید کتاب : چاپ شده

 
شرح :

اين كتاب براي دانشجويان رشته مديريت در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا به عنوان منبع اصلي درس «مديريت تطبيقي» به ارزش 4 واحد و كمك‌درسي براي دروس «مديريت بين‌الملل» و «رفتار سازماني پيشرفته» ترجمه شده است.

چكيده :

موجود نيست

فهرست :

پيشگفتار مترجم
پيشگفتار مؤلف
بخش اول: مقدمه كلي
    فصل اول: مقدمه: رويكردهاي ميان‌فرهنگي
    فصل دوم: ايجاد شبكه‌ها و گذر از مرزها: پوياييهاي توليد دانش در جهان فرامليتي
    فصل سوم: فرهنگ: مرور نظري
    فصل چهارم: نقش علوم اجتماعي در مطالعه تحول اقتصادي و فرهنگي
    فصل پنجم: رهيافتهاي عملگرا و كل‌گرا به مديريت در دموكراسيهاي ...
    فصل ششم: فرهنگهاي ملي و ارزشهاي كاركنان سازماني: زماني براي نگاهي ديگر
بخش دوم: مطالعات منطقه‌اي
    فصل هفتم: مديريت در امريكا: بازآفريني فرهنگ رقابت‌جويي
    فصل هشتم: وقتي جهان مي‌چرخد: تغييرات كوتاه‌مدت در دسته‌هاي بين‌المللي
    فصل نهم: تصويرهايي از اروپا: گذشته؟ حال و آينده
    فصل دهم: نگرشها، ارزشها و الزامات رهبري – مقايسهاي فرهنگي ...
    فصل يازدهم: حساسيت به فرهنگ اجتماعي در تصميم‌گيري مديريتي: مطالعه‌اي ...
    فصل دوازدهم: مقايسه نقشها، ادراكات و رفتار مديريتي در بريتانيا و آلمان
    فصل سيزدهم: توسعه مديريت: تضادها و تنگناهاي پديد آمده در بررسي ...
    فصل چهاردهم: مديريت در آسيا: ابعاد ميان فرهنگي
    فصل پانزدهم: ارزشهاي كاري در ژاپن: كار و انگيزش كاري در يك فضاي تطبيقي
    فصل شانزدهم: فرهنگ، آموزش و صنعت: مديريت مطالعات مديريتي در ژاپن
    فصل هفدهم: زير و رو شدن جهان: تجارت در آسيا
بخش سوم: مباحث ميان فرهنگي
    فصل هجدهم: در جستجوي مدل فراملي: مطالعه گزينه‌هاي ساختاري در شركتهاي...
    فصل نوزدهم: جابه‌جايي مديران اجرايي: تاكتيكهاي فردي و سازماني
    فصل بيستم: كارآفرينان در محيطها و فرهنگهاي مختلف، در بريتانيا، نروژ و ...
    فصل بيست‌و‌يكم: فرهنگ، رفتار مصرف‌كننده و بخش‌بندي بازار جهاني
    فصل بيست‌و‌دوم: عوامل ميان‌فرهنگي مزيت رقابتي در داخل و خارج
در ابتداي هر فصل مقدمه و در پايان آن نتايج و منابع درج شده است. 

  عددالزوار لهذه الصفحة :170106

  عددالزوار لهذا اليوم :22

  عددالزوار الكلي :277872

  المتواجدون حالياً :1

  وقت تحميل الصفحة :0/1875 ثانيه

 
Copyright © 2002 - 2014, All Rights Reserved by SAMT Org