اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

Principles and Fundations of Physical Educationگروه‌ها : علوم ورزشی
کد کتاب : ۱۱۱۹
نویسنده (ها) : دکتر حسن خلجی ، دکتر عباس بهرام ، دکتر سید مهدی آقاپور
Hassan Khalaji , PhD ، Abbas Bahram , PhD، Seyyed Mahdi Aghapoor , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹
شابک : 978-964-530-191-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۱۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : برگزیده چهارمین دوره کتاب فصل ، 1386
قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

بخش اول: کلیات تربیت بدنی و ورزش
فصل اول: ماهیت و حیطه تربیت بدنی و ورزش
بخش دوم: مبانی زیست‌شناختی، روان‌شناختی و تاریخی...
فصل دوم: مبانی زیست‌شناختی و آناتومیک، حرکت‌شناسی و ...
فصل سوم: مبانی روان‌شناختی ورزش
فصل چهارم: اصول و مبانی رشد، نمو و بالیدگی
فصل پنجم: اصول و مبانی یادگیری و تعلیم حرکتی
فصل ششم: مبانی تاریخی تربیت بدنی و ورزش
بخش سوم: دیدگاه فلسفی-تربیتی و روانی-اجتماعی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فصل هفتم: دیدگاه فلسفی
فصل هشتم: مکاتب فلسفی و تربیتی
فصل نهم: تعلیم و تربیت و تربیت بدنی
فصل دهم: اهداف تربیت بدنی و ورزش
فصل یازدهم: نقش تربیت بدنی در مسائل زیستی، روانی و اجتماعی
بخش چهارم: مبانی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در...
فصل دوازدهم: مبانی اجتماعی ورزش و تربیت بدنی
فصل سیزدهم: جامعه‌شناسی ورزشی
فصل چهاردهم: مبانی فرهنگی ورزش و تربیت بدنی
فصل پانزدهم: مبانی سیاسی ورزش و تربیت بدنی
فصل شانزدهم: مبانی اقتصادی ورزش و تربیت بدنی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اصول و مبانی تربیت‌بدنی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، کلیه علاقه‌مندان به ورزش نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :